Familiemedlemskap er et begrenset og rimeligere alternativ.
For å kunne være familiemedlem kreves det at du bor på samme adresse som et ordinært medlem. Du blir bedt om å oppgi medlemsnummeret til det ordinære medlemmet.
Medlem
  • Classic
  • Racing
Navn og medlemsnummer på hovedmedlem. MÅ fylles ut for å bli familiemedlem!
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.